El mobiliari és el conjunt de mobles que serveixen per facilitar els usos i activitats habituals en cases, oficines i un altre tipus de locals. Normalment el terme al·ludeix als objectes que faciliten les activitats humanes comunes, tals com dormir, menjar, cuinar, descansar, etc., mitjançant taules, cadires, llits, prestatgeries, mobles de cuina, etc.

Per aquest motiu els mobles han de comprendre les necessitats bàsiques de l’usuari tenint en compte l’espai amb el qual expliquem.

D’aquesta manera la funcionalitat i ergonomia són nostres principals principis a l’hora de fabricar els nostres propis mobles i els que els nostres clients desitgin.

Tot això amb materials:

♦ Innovadors.

♦ Ignífugs.

♦ Antibacterians.

♦ Fustes tractades i estratificades.

Donant així innombrables decoracions i adaptacions en les nostres cuines.